Molokarna (markbehållarna)
Öppnas för säsongen lördagen den 9 april.

Valborgsmässoeld
Valborgsmässoafton klockan 20.00. Ta gärna med egen picknickkorg och var med och fira in våren. Välkomna!

Komposten

Datum                               Öppettider

9/4-18/9                               10.00-19.00 alla dagar
19/9-9/10                             11.00-14.00 alla dagar

Komposten kommer att vara öppen enligt ovanstående tider under förutsättning att medlemmarna respekterar reglerna som finns att läsa på sidorna 9-10  under rubriken avfallshantering.

Vid misskötelse av komposten kommer styrelsen att ändra öppettiderna och införa tider med bevakning.

Brännplatsen
Datum                                 Öppettider

9/4-29/4                               10.00-19.00 alla dagar
26/9-2/10                             11.00-14.00 alla dagar

Eldning Brännplatsen
Under våren kommer föreståndarna att elda ett antal gånger t.o.m. april månads utgång. Sista våreldningen sker den 30/4.

Regler för Brännplatsen / Komposten
På komposten får endast gräs, löv och nedfallen frukt läggas.
På brännplatsen får endast ris från fruktträd och häckar läggas.
Det är inte tillåtet att lägga gran, enebuskar, cypresser, tall eller liknande trädslag, trädstammar och kraftiga grenar.
Det är inte tillåtet att köra ned hela buskar, häckar och liknande till brännplatsen/komposten. Möbler, trädstammar och skrymmande föremål samt miljöfarligt avfall får inte läggas på brännplatsen.


STUGFÖRSÄLJNING
Ordförande eller kassör skall ovillkorligen underrättas innan försäljning sker. OBS! Köparen skall till föreningen betala en inflyttningsavgift på 2000 kronor.
Vid försäljning skall köparen vara folkbokförd i Göteborgs Stad eller i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Orust samt Öckerö kommuner.
Skatteverket kräver att vid överlåtelse är säljaren skyldig att ta upp försäljningen på blankett
K-5 i den egna deklarationen.

ADRESS- och TELEFONÄNDRINGAR
Meddela alltid föreningen om du / ni ändrar adress eller byter telefonnummer, detta är viktigt. Kontakta Sten Emander, 031-477 635 eller 0708-860299 , e-post: sten.emander@tele2.se