Länkar
                           

www.valenskoloni.se                    Välens Koloniförening  
www.fgk.dinstudio.se                   FöreningenGöteborgsKoloniträdgårdar (FGK)
www.koloni.org                            Koloniträdgårdsförbundet
www.get.to/vfnf                           Västra Frölunda Naturvårdsförening
www.gfa.nu                                 Göteborg Fritidsby Askim (GFA)
www.gotbot.se                             Botaniska trädgården
www.goteborg.se/wps/
portal/fastighetskontoret
             Fastighetskontoret     
www.goteborg.se/wps/
portal/stadsbyggnad
                    Stadsbyggnadskontoret
www.goteborg.se/miljo                Miljöförvaltningen