Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet.
Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i
det ekologiskt bärkraftiga samhället. 

Vi vill medverka till att föra traditionen med att odla vidare genom att värna om både våra
nuvarande och våra blivande medlemmars/ medlemsföreningars intressen.