Stadgar

Stadgarna hittar du här >>

Ordningsföreskrifterna
Nya bygglovsrutiner 2011: Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Fastighetskontoret (FK) samt Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) har träffat överenskommelse om förändrade bygglovsrutiner gällande samtliga koloniområden inom Göteborgs Stad fr.o.m den 1 januari 2011 skall alla sökanden vända sig direkt till SBK vid ny-, till- och ombyggnad och behöver därmed inte, som tidigare, godkännande av sin egna styrelse och FGK.

De kompletta Ordningsföreskrifterna hittar du här >>