Studier / Kurser

Du som är intresserad av att hjälpa till, kontakta:
Matz Olsson, lott 132, tel 899 229         
Inga Pettersson, lott 79,tel 0706 420253
Karin Nilsson, lott 259, tel 0705 617680

OBS Du är välkommen att delta i andra koloniföreningars aktiviteter/studier. Se Välens hemsida, studier och länk till Studiefrämjandet eller gå in på www.studieframjandet.se där du hittar de aktiviteter/studier som koloniföreningarna inbjuder till.