E-post till Välens Koloniförening: info@valenskoloni.se

2011 års styrelse i Välens Koloniförening

Ordförande: 

Claes Borgström  

Lott 186

0706-25 18 11 (mobil)

Hagforsgatan 29 

031-25 18 00  (bostad)

416 75 Göteborg  

251800@telia.com (e-post)

Kassör:     

Sten Emander  

Lott  69 

031-477 635

N Dragspelsgatan 5

0708-860 299       

421 43 V Frölunda

Sten.emander@tele2.se

Vice ordförande tillika sekreterare:   

Marie-Louise Ek

Lott 164   

076-551 71 62     

Styrelseledamot:    

Lennart Rosell

Lott 261

070-340 88 02

Håkan Hällerö  

Lott 163

0762-02 06 12

 

 Styrelsesuppleant:

Matz Olsson   

Lott 132 

0739-19 71 63

Lennart Tingelholm

Lott 59

0701-45 72 20

Revisorer:   

Kent Bolin  

Lott 70

0739-17 89 05

Bengt Westlund  

Lott 217

031-322 47 15

Revisorssuppleant:  

Kent Sköld   

Lott 185 

070-799 83 83

 

Föreståndare, mellan- och övre området:  

Elmer Andersson  

Lott   54 

0706-33 22 49

Sture Sandström  

Lott   53 

070-224 49 75

Föreståndare, nedre området: 

Berne Hultin

Lott 192

070-887 95 13

Jarl ”Jalle” Zackrisson

Lott 229

0709-788 765

Byggkontrollant:  

Lennart Tingelholm

Lott 59

0701-45 72 20

 

Fritid:     

Marie-Louise Strand

Lott   38 

0706-251 487

Studier:

Karin Nilsson

Lott 259

0705-61 76 80

Inga Pettersson

Lott 79

0706-420 253

Matz Olsson

Lott 132

0739-19 71 63

Valberedning:    

Carina Thyremark (sammankallande)    

Lott   16

0706-53 93 11

Carina Ring

Lott 258

0730-261 900

Ronny Hjärpe        

Lott 30 

0735-539 084